Usluge i projekti

Višeporodična stambena zgrada

Po+P+4

Projekat enterijera - potkrovlje

Poslovno-stambeni objekat

P+2+Pk

Porodično stambeni objekat

Po+P+1

Projekat enterijera<br>

Tražite savršen dom?

Ivanković-projekt je biro koji se bavi izradom raznih vrsta projekata iz oblasti arhitekture

Konsalting

Naš biro pruža kvalitetne konsultantske usluge iz oblasti arhitekture. Stručni tim je spreman pomoći u definisanju Vaših potreba i ciljeva, te na osnovu toga kreirati kreativna i najbolja rešenja koja će odgovarati vašem stilu života i budžetu.

Naš tim sa dugogodišnjim iskustvom u projektovanju i izvođenju radova daće odgovor na sva Vaša pitanja:

 • Stručnog savetovanja
 • Pronalaženje lokacija za Vaš objekat sa detaljnom analizom troškova, izgradnje, realizacije projekata
 • Pravno imovinskih poslova. Pribavljanja neophondih dozvola, saglasnosti i druge dokumentacije kako pre same izrade projektne dokumentacije, tako i u toku izrade i otpočinjanja radova
 • Nadzor u realizaciji projekata enterijera sa detaljnim planom rada, troškovima, kako bi ste mogli 24/7 da pratite kvalitet Vaših izvedenih radova i bili sigurni u realizaciju istog. Pratite Vaše radove iz drugog grada, iz inostranstva a uz sve to sa jednim klikom na ovom sajtu
 • Koordinacija sajtova/izvođenja građevinskih radova. Dugogodišnje iskustvo u koordinaaciji raznih sajtova naših klijenata iz oblasti farmaceutske insdustrije, izgradnje zgrada, porodičnih objekata, montažnih hala…

PROJEKTOVANJE

Izrada potrebne dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole, sa svim medjufazama od idejnog rešenja do izvodjačkog projekta, bilo da su u pitanju novi objekti, adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje. 

Za potrebe projektne dokumentacije imamo stalan tim stručnih saradnika od elektro, mašinskih i saobraćajnih inženjera preko stručnjaka za statiku, energetsku efikasnost do geometara i eksperata za fundiranje.

 • izrada idejnih rešenja za sve vrste objekata
 • Izrada projekata za građevinsku dozvolu 
 • Izrada projekta za izvođenje
 • Izrada projekta izvedenog stanja
 • Izrada dokumentacije za ozakonjenje objekata
 • Izrada projekata za reklamno oglašavanje

3D MODELOVANJE - PROJEKTI ENTERIJERA I EKSTERIJERA

Projekat enterijera predstavlja digitalnu trodimenzionalnu prezentaciju prostora, a njegova prednost je ta što omogućava klijentima vizuelizaciju svog budućeg prostora pre nego što se radovi izvedu. Možemo se pohvaliti raznim projektima enterijera lokala, stanova, poslovnih prostora.

Projekat enterijera čini:

 • Kreiranje prezentacije u štampanoj I digitalnoj verziji kako će izgledati Vaš prostor
 • Precizno planiranje prostora , određivanje dimenzija I oblika elemenata enterijera kao I njihove tačne pozicije u prostoru
 • Izbor boja I materijala
 • Optimizacija rasporeda nameštaja
 • Komunikacija sa klijentima kako bi se došlo do idealnog rešenja I iskorišćenosti prostora

      Pored projekta enterijera, bavimo se izradom 3D modela Vašeg objekata. Jako je bitno da klijent u toku razrade projekta i pre početka same izgradnje doživi na pravi način vizuelizaciju svog objekta. Mi smo tu da dočaramo na pravi način ono što će biti Vaš dom.