+381 62 184 00 28

Usluge.

Leglizacija objekata

Sa nama možete brzo i lako doći do konačnog rešenja vaših problema u vezi legalizacije (ozakonjenja) bespravno izgrađenog objekata. Vršimo izradu kompletne projektne dokumentacije za Vaš nelegalan objekat uz najpovoljnije cene i izradom projekta u najkraćem mogućem roku, sve na jednom mestu.

  • Izveštaj o zatečenom stanju
  • Geodetski elaborate sa elaboratom etažiranja, u saradnji sa geodetskom firmom
  • Mogućnost predaje elaborata i obavljanja svih vrsta poslova oko papirologije umesto klijenata
  • Konsultanske usluge u vezi legalizacije bespravne gradnje

Građevinske dozvole

Izrada potrebne dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole, sa svim medjufazama od idejnog rešenja do izvodjačkog projekta, bilo da su u pitanju novi objekti, adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje.

Projekti reklamnog oglašavanja

Naša firma nudi usluge izrade projekata za reklamno oglašavanje sa projektom elektroinstalacija.

Za svaku istaknutu i postavljenu reklamu, sredstvo za oglašavanje i druge reklamne objekte, neophodno je ispuniti određene i propisane uslove regulisane Pravilnicima, Normativima i Odlukama nadležnih organa kako bi se dobila adekvatna Dozvola.

U zavisnosti od lokacije, oblika, opremljenosti i konstrukcije, jasno su definisani svi uslovi i potrebna dokumentacija za postavljanje reklama, kao i nadležnost davanja Saglasnosti i Dozvole.

Tražite savršen dom?

Ivanković-projekt je biro koji se bavi izradom raznih vrsta projekata iz oblasti arhitekture.